İnşaat İşlerinde Geçici Ve Kesin Kabul Ne Anlama Geliyor?

İnşaat İşlerinde Geçici Ve Kesin Kabul Ne Anlama Geliyor?

Geçici Kabul Nedir? Kesin Kabul Ne Anlama Gelir? İnşaat İşlerinde En Önemli İki Terimin Açıklaması...

EKONOMİ - 2017-08-14 13:46:58 Bu içerik 13391 kez okundu.

            Yüklenici bir firmanın kamu ihalesi usulü ile almış olduğu bir yapının tamamlanması ve tamamlandıktan sonra üç iş günü içerisinde ihaleyi aldığı kurumun idaresine vereceği dilekçe ile kabul talebinde bulunur, bu durumun ardından gelecek adımlar nedir, inşaat işlerinde geçici ve kesin kabul ne anlama geliyor?

            Dilekçenin kabul edilmesi halinde idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisi tamamlanan yapı da gerekli ön incelemelerini yapmak üzere göreve başlar.

 ÖN İNCELEME

            Ön incelemede temel unsurlar binanın tamamlanıp tamamlanmadığının tespiti, teslim alma hususunda eksik veya engel durumunun tespiti ve de eğer bu durumlar ile ilgili bir sıkıntı varsa durumun ne kadar sürede tamamlanacağı üzerine bir rapor oluşturmak ve idare yetkililerine bu raporu üç gün içerisinde sunmak.

 GEÇİCİ KABUL

            İdareye teslim edilen rapora göre bina da her hangi bir eksiklik yoksa veyahut eksiklik olsa bile bu eksikliğin tehlike oluşturmaması ve tüm yapılan işin %5'inden az olması halinde geçici kabul komisyonu yapıya gönderilir, yapıya gönderildikten sonra komisyon yapı da eksiklikler tespit ederse bu işleri yaptırır ve yaptırmak için gereken zorunlu süreyi yüklenici firmaya tahsis eder.

            Bütün aksaklıklar tamamlandıktan sonra yapı artık idare tarafından teslim alınır ve bu duruma geçici kabul denir. Bu durum inşaatın tamamlanmış olduğunu da ifade eder. Ancak yüklenici firma hala sorumlulukları kendi üzerinde taşımaktadır ve bu süre kesin kabule kadar devam etmektedir.

            Geçici kabul yapının kesin olarak kabul edileceği anlamına gelmemektedir, kesin olarak kabul edilene kadar geçen süreye teminat süresi adı verilir.

 TEMİNAT SÜRESİ

            12 aydan az olmamak kaydıyla yapının veya işin özelliklerine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir süre zarfıdır.

 KESİN KABUL

            Teminat süresinin bulunduğu zaman içerisinde kesin kabul komisyonu yüklenici firmanın sözleşmeye uygun hareket edip etmediğini, geçici kabulden sonra herhangi bir eksiklik olup olmadığını denetler, bu denetlemeler sonucunda her hangi bir kusur yoksa kesin kabul tutanağı düzenlenir ve idare tarafından da onaylanmasının ardından kesin kabul işlemi de tamamlanmış olur.

 

Sende Yorumla...
DİĞER HABERLER